Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


linux:architectuur:linux-windows-unix

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

linux:architectuur:linux-windows-unix [2018/12/30 17:17] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== GNU/Linux, MS-Windows en UNIX ======
 +
 +Wie kennis maakt met GNU/Linux
 +((Wat we doorgaans een "Linux systeem"​ noemen, is eigenlijk een bundeling van
 +een Linux kernel, de "GNU is Not Unix" programmeer- en applicatie omgeving en
 +andere software.))
 +ontdekt al gauw dat GNU/Linux in diverse opzichten
 +anders in elkaar steekt dan MS-Windows.\\
 +Hoe is dat zo gekomen?
 +Is GNU/Linux een PC-besturingssysteem?​
 +En waarom werd GNU/Linux zo'n succesverhaal?​
 +
 +
 +===== GNU/Linux en MS-Windows: Verschillende werelden! =====
 +
 +==== De oorsprong van GNU/Linux ====
 +
 +{{  linux:​architectuur:​vax11-780-277x312.jpg|VAX-11/​780,​ 1978 (www.old-computers.com)}}
 +
 +De oorsprong van Linux is UNIX.
 +Het besturingssysteem UNIX werd in 1969 ontwikkeld door AT&T Bell Labs.
 +Het Personal Computer tijdperk was nog niet aangebroken.
 +((De IBM PC zou pas in 1981 verschijnen.))
 +Een computer was een grote dure machine, die in een computerruimte stond.
 +Om de kosten optimaal uit te baten, deelde je een computer uiteraard met
 +meer gebruikers.
 +Die gebruikers zaten meestal niet in de computerruimte,​ maar
 +elders in het gebouw achter z.g. "​terminals"​.
 +De eerste terminals waren een soort elektrische schrijfmachines
 +((TeleType Corporation Model 33.
 +{{  linux:​architectuur:​110px-teletype_with_papertape_punch_and_reader.jpg|Teletype Model 33 (en.wikipedia.org)}})).
 +Later werden die vervangen door "​intelligente"​ video terminals, zoals
 +de beroemde "​VT100"​ van Digital Equipment Corporation (DEC)
 +((Later overgenomen door Compaq, nu HP)).
 +Weer later, toen Local Area Networks (LAN) in zwang kwamen, werden deze
 +video terminals vervangen door grafische "​X-terminals"​ of door PC's.
 +
 +In dit landschap is het logisch, dat UNIX meteen voor gebruik door meer
 +gebruikers werd ontworpen. Vanaf de eerste versie was UNIX een
 +"​multi-user"​ operating system. En aangezien meer gebruikers vrijwel
 +automatisch betekent meer gelijktijdig openstaande programma'​s,​ werd UNIX
 +dus ook meteen als "​multi-processing"​ besturingssysteem ontworpen.
 +Ook communicatie was van meet af aan belangrijk voor UNIX.
 +Gebruikers moesten immers kunnen communiceren met hun UNIX systeem.
 +UNIX was het eerste besturingssyteem waarop TCP/IP werd ge_i:​mplementeerd.
 +UNIX werd groot in de universitaire wereld.
 +Communicatie over Internet was belangrijk.
 +Het concept van het World Wide Web ((CERN, Tim Berners-Lee,​ 1990))
 +werd op een UNIX NeXT computer ontwikkeld.
 +
 +
 +==== De oorsprong van MS-Windows ====
 +
 +{{linux:​architectuur:​250px-ibm_pc_5150.jpg ​ |IBM PC, 1981 (en.wikipedia.org)}}
 +
 +De oorsprong van MS-Windows is MS-DOS (1981).
 +MS-DOS was het eerste besturingssysteem voor de IBM PC.
 +MS-DOS was een zeer eenvoudig besturingssysteem:​ single-user,​
 +single-processing,​ geen gebruikers, geen toegangsrechten.
 +De MS-DOS "​kernel"​ was eigenlijk niet veel meer dan een aantal
 +device-drivers voor beeldscherm,​ toetsenbord en floppydisk.
 +((We moeten bedenken, dat de hardware van de eerste IBM PC ook zeer
 +eenvoudig was. Die hardware was niet te vergelijken met systemen,
 +zoals bijv. de VAX-11/780 (DEC 1978), waar UNIX op liep.
 +De VAX was een "state of the art" computer met een 32-bit (4GB!)
 +virtueel geheugenbereik (VAX = Virtual Address eXchange).
 +De PC zou daarop moeten wachten tot de Intel 80386 (1985).))
 +
 +Microsoft realiseerde zich natuurlijk heel goed, dat MS-DOS als
 +basis voor MS-Windows niet het eindpunt kon zijn.
 +MS-DOS diende vervangen te worden door een beter, meer UNIX-achtig
 +besturingssysteem. Dat nieuwe besturingssysteem werd "​NT"​
 +(New Technology, 1993).
 +Alle moderne MS-Windows besturingssystemen (Windows 2000, XP, Vista, enz.)
 +zijn gebaseerd op NT.
 +De sprong naar NT met zijn geavanceerde kernel
 +(multi-processing,​ multi-user, toegangsrechten,​ virtueel geheugen)
 +was natuurlijk h_e`t moment geweest om Windows-NT ook in de verdere
 +uitwerking (grafisch systeem, registry, diskgebruik)
 +volledig multi-user te maken.
 +Microsoft was echter zo slim om dat niet te doen:
 +Windows-NT werd (net als zijn opvolgers)
 +ontworpen als een single-user PC-besturingssysteem.
 +
 +Waarom? Dat had alles met het business model van Microsoft te maken.
 +Dat model was (en is) kort samengevat:
 +"Elke gebruiker op zijn eigen PC met MS-Windows licentie, met daarop
 +uitsluitend Microsoft applicaties met bijbehorende niet-overdraagbare
 +licenties."​
 +Zou Microsoft Windows-NT volledig multi-user gemaakt hebben, dan zou het
 +technisch mogelijk zijn geweest om meer gebruikers gelijktijdig
 +van _e'​_e'​n Windows- en applicatielicentie gebruik te laten maken.
 +Dat zou het Microsoft business model ernstig hebben ondergraven!
 +Microsoft bond zijn gebruikers dus stevig vast aan zijn PC en MS-Windows.
 +Een strategie die grote gevolgen zou hebben voor onze IT-omgevingen
 +tot op de dag van vandaag.
 +De hele problematiek van "​Windows Virtualisatie",​ waarbij op een server
 +voor iedere gebruiker een complete virtuele MS-Windows PC moet worden
 +ge_e:​muleerd,​ zou niet hebben bestaan als Microsoft Windows-NT volledig
 +multi-user had ontworpen!
 +
 +
 +===== GNU/Linux: Het eigentijdse UNIX =====
 +
 +{{  linux:​architectuur:​nnsa-sequoia-300x165.jpg|NNSA IBM Sequoia supercomputer,​ 2013}}
 +GNU/Linux is in veel opzichten een exponent van UNIX.
 +Diverse technische concepten en implementaties zoals we die vandaag
 +de dag in GNU/Linux aantreffen vinden hun oorsprong in UNIX:
 +
 +  * Procesmodel en signalen (kill)
 +  * Virtueel geheugenbeheer en paging
 +  * Hi_e:​rarchisch bestandssysteem met i-nodes
 +  * Universeel bestandsformaat (bestand als array van 0 of meer bytes)
 +  * Platte tekst als basis voor configuratie- en logbestanden ((UNIX werd ontwikkeld vanuit een technische invalshoek. Er was niet alleen aandacht voor functionaliteit,​ maar ook voor beheervriendelijkheid. Er werd bewust gekozen voor "​platte tekst" als formaat voor configuratie- en logbestanden,​ zodat deze eenvoudig met standaard commando'​s te inspecteren en te wijzigen zouden zijn.\\ Microsoft koos voor precies de tegenovergestelde strategie. Om reverse engineering te bemoeilijken,​ werd met opzet voor ingewikkelde technische implementaties gekozen. Zo was het hacken van Exchange, een extensie op de open IMAP standaard, een technische uitdaging! Uiteindelijk lukte het hacken wel.))
 +  * Programma'​s als eenvoudige bouwblokken
 +  * Complexe opdrachten via pipelines
 +  * Gedeelde programmabibliotheken (shared libraries)
 +  * I/O via device files
 +  * TCP/IP
 +  * Network sockets
 +  * X-Windows grafische omgeving
 +
 +Ook voor het Open Source licentiemodel van GNU/Linux moeten we
 +teruggaan naar UNIX.
 +Ten tijde dat AT&T UNIX ontwikkelde,​ was het bedrijf onderworpen
 +aan een antitrust "​Consent Decree"​ (1956).
 +Op grond van dit decreet mocht AT&T geen activiteiten ontplooien
 +anders dan telefonie en telegrafie.
 +Bovendien was AT&T verplicht om aan derden tegen een nominale vergoeding
 +licenties te verstrekken op haar patenten.
 +Als gevolg van dit "​Consent Decree"​ kon AT&T UNIX niet als product
 +op de markt brengen.
 +De UNIX activiteiten van AT&T Bell Labs vielen onder research.
 +
 +De UNIX activiteiten van Bell Labs raakten snel bekend in de universitaire
 +wereld, waarmee AT&T Bell Labs nauwe contacten onderhield.
 +Diverse universiteiten,​ waaronder de unversiteit van California
 +te Berkeley, toonden belangstelling voor UNIX en vroegen de ontwikkelaars
 +bij Bell Labs om de UNIX software.
 +Deze verzoeken belandden vervolgens bij de patent afdeling van AT&T.
 +Op grond van het "​Consent Decree"​ trok de patent afdeling de conclusie
 +dat AT&T verplicht was om voor de UNIX software een licentie te
 +verstrekken.
 +De patent afdeling van AT&T wilde geen conflict met het
 +ministerie van justitie.
 +Zo verstrekte AT&T op 1 Dec. 1973 een licentie aan de universiteit
 +van California te Berkeley.
 +En wat voor licentie!
 +De universiteit van California te Berkeley kreeg de UNIX software
 +- inclusief source code!! - "as is", zonder support,
 +vrij van royalties in handen.
 +Vele licenties zouden volgen, niet alleen aan universiteiten,​ maar ook
 +aan de Amerikaanse overheid en aan commerci_e:​le bedrijven.
 +((Bron: "A Quarter Century of UNIX", Peter H. Salus, Addison-Wesley,​ 1994))
 +
 +UNIX werd snel populair in de universitaire wereld.
 +De universiteit van California te Berkeley ontwikkelde zijn eigen UNIX
 +variant "​BSD"​ (Berkeley Software Distribution) en verspreidde die
 +wederom inclusief source code.
 +UNIX was "Open Source"​ software, al was die term nog niet
 +uitgevonden.
 +((Open Source Initiative strategy session, February 3rd 1998,
 +Palo Alto, California))
 +Gebruikers en ontwikkelaars werkten samen in de ontwikkeling van
 +programma'​s.
 +Ontwikkelingen van AT&T werden overgenomen in BSD, verbeterd door
 +gebruikers en vervolgens opgenomen in de volgende AT&T release.
 +BSD leverde belangrijke bijdragen aan UNIX, zoals
 +"​remote login" en "​network sockets"​.
 +
 +Niet alleen de UNIX software, ook de kennis over UNIX verspreidde zich snel.
 +De UNIX source code werd op grote schaal als lesmateriaal gebruikt
 +in de collegezaal.
 +Professor Andrew S. Tanenbaum gebruikte UNIX in colleges op de Vrije
 +Universiteit van Amsterdam.
 +John Lions, lector aan de unversiteit van New South Wales, bracht
 +de source code van UNIX in boekvorm uit met commentaar:
 +"​Lions'​ Commentary on UNIX 6th Edition, with Source Code", John Lions, 1976.
 +Studenten raakten hierdoor bekend met UNIX.
 +Zij namen hun UNIX kennis vervolgens mee naar hun nieuwe werkgevers.
 +((Het kon niet uitblijven dat UNIX ontdekt zou worden door de
 +computerindustrie.
 +Diverse hardwarefabrikanten ontwikkelden,​ veelal op basis van BSD, een eigen
 +closed source UNIX variant: Solaris (Sun), HP-UX (HP), AIX (IBM), Ultrix (DEC),
 +Sinix (Siemens), IRIX (Silicon Graphics), NeXTSTEP (NeXT), enz.
 +Zij boden hun oplossing aan als een goedkoper alternatief voor het dure
 +IBM mainframe, of als high end grafisch werkstation.
 +Toen in 1982 het "​Consent Decree"​ werd opgeheven en UNIX een AT&T product
 +werd, namen de meeste UNIX leveranciers een AT&T SV (system five) licentie.
 +Commercieel UNIX veroverde snel de zakelijke- en overheidsmarkt voor
 +grotere computersystemen.
 +Met de opkomst van GNU/Linux is de betekenis van commercieel UNIX aan het
 +afnemen. Diverse UNIX leveranciers leveren inmiddels naast hun eigen
 +UNIX variant systemen met Linux uit.))
 +
 +Met de release van AT&T version 7 (1979) verbood AT&T echter het gebruik
 +van de UNIX sources in cursussen.
 +In reactie hierop schreef Professor Andrew S. Tanenbaum
 +als bijlage bij zijn boek "​Operating Systems Design and Implementation"​
 +(1987) een eigen mini-UNIX "​MINIX",​ vrij van AT&T code.
 +De source code van MINIX was echter niet vrij te verspreiden.
 +De uitgever had bedongen, dat de licentie van MINIX was gekoppeld
 +aan de aanschaf van het boek.
 +Uit frustratie over de licentie van MINIX begon de Finse student
 +Linus Torvalds in 1991 met de ontwikkeling van een eigen UNIX.
 +Met behulp van een MINIX systeem ontwikkelde Linus Torvalds een eigen
 +kernel en porteerde hierop de sources van het GNU project.
 +((GNU is not UNIX, Richard Stallman 1983))
 +Ook de Linux kernel kreeg de GNU "​General Public License"​.
 +Het vrije UNIX "​GNU/​Linux"​ was geboren!
 +
 +
 +===== GNU/Linux: Een succesverhaal =====
 +
 +{{  linux:​architectuur:​azbox-300x-103.jpg| AZbox HD digitale satellietontvanger}}
 +Sind 1991 heeft GNU/Linux een onstuimige groei doorgemaakt.
 +Aanvankelijk werd GNU/Linux door de commerci_e:​le UNIX wereld gezien als een
 +hobbyistisch besturingssysteem.
 +Voor professionele toepassingen vertrouwde men liever op AIX, HP-UX,
 +Solaris of het IBM mainframe.
 +Maar in de loop der jaren moest ook de professionele wereld de kracht van
 +het snel volwassen wordende GNU/Linux onderkennen.
 +Vandaag de dag heeft GNU/Linux in feite alle commerci_e:​le UNIX systemen
 +achter zich gelaten.
 +Dat de top 10 Supercomputers in de wereld zonder uitzondering een GNU/Linux
 +variant gebruiken, is veelzeggend.
 +Als het aankomt op performance en communicatie in een grote rekencluster
 +is de keuze van het besturingssysteem kennelijk geen punt van discussie meer.
 +
 +Tegenwoordig komen we GNU/Linux in alle gangbare computertoepassingen tegen:
 +
 +  * Webserver
 +  * File/​Database/​Applicatieserver
 +  * Desktop PC
 +  * Supercomputer
 +  * Cloudcomputing
 +  * Opslagsystemen
 +  * Renderfarms t.b.v. animatiefilms (Toy Story, Shrek, Happy Feet, The Croods, etc.)
 +
 +Daarnaast is GNU/Linux zeer populair als besturingssysteem voor
 +ingebedde systemen (embedded systems):​((intelligente apparaten))
 +
 +  * Mobiele telefoons (Android)((Android gebruikt geen X-Windows, maar een eigen grafische omgeving.))
 +  * Navigatie systemen (TomTom)
 +  * Satelliet ontvangers (Dreambox, AZbox)
 +  * Smart TV's (Samsung)
 +  * Digitale piano'​s (Roland)
 +  * Netwerkrouters (Cisco, LinkSys, Fritzbox)
 +  * Medische apparatuur
 +  * Robotica
 +
 +Waarom werd GNU/Linux zo'n succesverhaal?​
 +Twee factoren hebben hier een sleutelrol gespeeld:
 +
 +  * Het ijzersterke UNIX concept
 +  * De GNU/GPL Open Source licentie
 +
 +UNIX is een ijzersterk concept voor een besturingssysteem gebleken.
 +Geen enkel concept voor een besturingssysteem is zo vaak gecopieerd:
 +NeXTSTEP, MAC OS/X, iOS, Minix,
 +FreeBSD, GNU/Linux, Android, Tizen, Google Chrome OS.
 +Al deze besturingssystemen zijn gebaseerd op de concepten van UNIX.
 +
 +Maar zeker zo belangrijk is de keuze van Linus Torvalds voor de GNU/GPL
 +Open Source licentie (([[http://​tux4u.nl/​oss/​gpl.html]])).
 +Daardoor werd co_o:​peratieve software ontwikkeling mogelijk.
 +De essentie van de GNU/GPL licentie is, dat wie GNU/GPL software
 +wijzigt, verbetert of er iets aan toevoegt, zijn source code moet publiceren.
 +Innovatie blijft daardoor niet binnen het domein van de ontwikkelaar
 +(closed source), maar kan door andere ontwikkelaars weer als basis
 +gebruikt worden om op voort te bouwen.
 +Commerci_e:​le partijen die elkaars concurrenten zijn, kunnen daardoor
 +toch samenwerken.
 +Zo herbergt de Linux kernel zowel innovaties ontwikkeld door HP als door IBM.
 +En van die innovaties plukken wij allen dagelijks weer de revenuen.
 +
 +
 +===== Verder lezen =====
 +
 +Tux4u(r) Linux / Open Source & Security Oplossingen:​ [[http://​tux4u.nl/​oss/​]]
 +
 +
 +====== . ======
 +Copyright (c) 2013 Integrated Services; Tux4u.nl\\
 +Author: Marjan Waldorp; linux-windows 2013-07-19
  
linux/architectuur/linux-windows-unix.txt ยท Laatst gewijzigd: 2018/12/30 17:17 (Externe bewerking)