Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


linux:commandos:pathnames_nl.html

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

linux:commandos:pathnames_nl.html [2018/12/30 17:17] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +<​HTML>​
 +
 +<​H1>​PADNAMEN IN UNIX</​H1>​
 +<​H2>​1. Er zijn in Unix 2 typen padnamen:</​H2>​
 +<div class="​level2">​
 +
 +<TABLE BORDER="​0"​ CELLPADDING="​5">​
 +<TR>
 +   <​TD></​TD><​TD>​afile</​TD>​
 +   <​TD></​TD><​TD>​adir</​TD>​
 +   <​TD></​TD><​TD><​B>​Relatieve</​B>​ padnamen</​TD>​
 +</​TR><​TR>​
 +   <​TD></​TD><​TD><​B>​.</​B>/​afile</​TD>​
 +   <​TD></​TD><​TD><​B>​.</​B>/​adir</​TD>​
 +   <​TD></​TD><​TD><​B>​Relatieve</​B>​ padnamen</​TD>​
 +</​TR><​TR>​
 +   <​TD></​TD><​TD>/​afile</​TD>​
 +   <​TD></​TD><​TD>/​adir</​TD>​
 +   <​TD></​TD><​TD><​B>​Absolute</​B>​ padnamen</​TD>​
 +</TR>
 +</​TABLE>​
 +<BR>
 +Een <​B>​relatieve</​B>​ padnaam is relatief t.o.v. de <​B>​huidige</​B>​ directory.<​BR>​
 +Voorbeeld:
 +
 +<TABLE BORDER="​0"​ CELLPADDING="​5">​
 +<TR>
 +   <​TD></​TD><​TD>​$ pwd<​BR>/​home/​user1</​TD>​
 +   <​TD></​TD><​TD VALIGN="​top">#​ Wat is de huidige directory?</​TD>​
 +</​TR><​TR>​
 +   <​TD></​TD><​TD VALIGN="​top">​$ cd adir</​TD>​
 +   <​TD></​TD><​TD>#​ Ga naar de directory &​quot;​adir&​quot;​ relatief<​BR>​
 +# t.o.v. de huidige directory.</​TD>​
 +</​TR><​TR>​
 +   <​TD></​TD><​TD>​$ pwd<​BR>/​home/​user1/​adir</​TD>​
 +   <​TD></​TD><​TD></​TD>​
 +</TR>
 +</​TABLE>​
 +
 +<BR>
 +Het pad &​quot;<​B>​.</​B>/​afile&​quot;​ is ook relatief. Zie verder onder 3.<​BR>​
 +
 +<BR>
 +Een <​B>​absolute</​B>​ padnaam begint met &​quot;<​B>/</​B>&​quot;​.<​BR>​
 +Een absolute padnaam wijst altijd naar de top (/) van de
 +Unix directory hierarchie.<​BR>​
 +Er is dus maar <​B>​1</​B>​ &​quot;/​afile&​quot;​ in het hele systeem.<​BR>​
 +Voorbeeld:
 +
 +<TABLE BORDER="​0"​ CELLPADDING="​5">​
 +<TR>
 +   <​TD></​TD><​TD>​$ pwd<​BR>/​home/​user1</​TD>​
 +   <​TD></​TD><​TD VALIGN="​top">#​ Wat is de huidige directory?</​TD>​
 +</​TR><​TR>​
 +   <​TD></​TD><​TD>​$ cd /​adir</​TD>​
 +   <​TD></​TD><​TD>#​ Ga naar de directory &​quot;/​adir&​quot;​.</​TD>​
 +</​TR><​TR>​
 +   <​TD></​TD><​TD>​$ pwd<​BR>/​adir</​TD>​
 +   <​TD></​TD><​TD></​TD>​
 +</TR>
 +</​TABLE>​
 +</​div>​
 +
 +<​H2>​2. Bijzondere directories:</​H2>​
 +<div class="​level2">​
 +
 +<TABLE BORDER="​0"​ CELLPADDING="​5">​
 +<TR>
 +   <​TD></​TD><​TD><​B>​.</​B></​TD>​
 +   <​TD></​TD><​TD>​de huidige directory</​TD>​
 +</​TR><​TR>​
 +   <​TD></​TD><​TD><​B>​..</​B></​TD>​
 +   <​TD></​TD><​TD>​1 directory omhoog in de hierarchie</​TD>​
 +</TR>
 +</​TABLE>​
 +<BR>
 +De directory &​quot;<​B>​.</​B>&​quot;​ lijkt op het eerste gezicht misschien nutteloos, maar is dat zeker niet!<​BR>​
 +Voorbeeld:
 +
 +<TABLE BORDER="​0"​ CELLPADDING="​5">​
 +<TR>
 +   <​TD></​TD>​
 +   <​TD VALIGN="​top">​$ cp</​TD>​
 +   <​TD VALIGN="​top">/​tmp/​afile</​TD>​
 +   <​TD VALIGN="​top"><​B>​.</​B></​TD>​
 +   <​TD></​TD>​
 +   <​TD>#​ Copieer &​quot;/​tmp/​afile&​quot;​ naar de<​BR>​
 +# huidige directory.</​TD>​
 +</TR>
 +</​TABLE>​
 +<BR>
 +In MS-DOS mocht je die &​quot;<​B>​.</​B>&​quot;​ weglaten, in Unix niet!
 +</​div>​
 +
 +<​H2>​3. Waarom &​quot;​./​acmd&​quot;?</​H2>​
 +<div class="​level2">​
 +
 +De padnamen &​quot;​afile&​quot;​ en &​quot;<​B>​.</​B>/​afile&​quot;​ zijn beiden <​B>​relatief</​B>​.<​BR>​
 +Gebruikt als <​B>​argument</​B>​ achter een commando is er geen verschil tussen
 +beide varianten.<​BR>​
 +Voorbeeld:
 +
 +<TABLE BORDER="​0"​ CELLPADDING="​5">​
 +<TR>
 +   <​TD></​TD><​TD VALIGN="​top">​$ cd</​TD>​
 +   <​TD VALIGN="​top">​adir</​TD>​
 +   <​TD>#​ Ga naar de directory &​quot;​adir&​quot;​ relatief<​BR>​
 +# t.o.v. de huidige directory.</​TD>​
 +</​TR><​TR>​
 +   <​TD></​TD><​TD>​$ cd</​TD>​
 +   <​TD><​B>​.</​B>/​adir</​TD>​
 +   <​TD>#​ Doet precies hetzelfde.</​TD>​
 +</TR>
 +</​TABLE>​
 +<BR>
 +Gebruikt als <​B>​commando</​B>​ zijn &​quot;​acmd&​quot;​ en &​quot;<​B>​.</​B>/​acmd&​quot;​ echter niet hetzelfde!
 +
 +<TABLE BORDER="​0"​ CELLPADDING="​5">​
 +<TR>
 +   <​TD></​TD>​
 +   <​TD>​$ acmd</​TD>​
 +   <​TD></​TD><​TD>#​ Zoek via $PATH naar programma &​quot;​acmd&​quot;​.</​TD>​
 +</​TR><​TR>​
 +   <​TD></​TD>​
 +   <​TD VALIGN="​top">​$ <​B>​.</​B>/​acmd</​TD>​
 +   <​TD></​TD><​TD>#​ Voer in de huidige directory het<​BR>​
 +# programma &​quot;​acmd&​quot;​ uit.</​TD>​
 +</TR>
 +</​TABLE>​
 +<BR>
 +
 +Let op dat in Unix de huidige directory niet standaard in het
 +zoekpad meedoet. (Bij MS-DOS wel.)<​BR>​
 +De huidige directory doet alleen mee, wanneer deze expliciet
 +in de PATH variabele is opgenomen,<​BR>​
 +bijv. zo:
 +
 +<TABLE BORDER="​0"​ CELLPADDING="​5">​
 +<TR>
 +   <​TD></​TD><​TD>​$ echo $PATH<​BR>/​usr/​local/​bin:/​usr/​bin:/​bin:/​usr/​bin/​X11:/​usr/​games</​TD>​
 +<TD VALIGN="​top">#​ Check: wat is het huidige zoekpad?</​TD>​
 +</TR>
 +   <​TD></​TD><​TD>​$ export PATH=$PATH:<​B>​.</​B></​TD>​
 +   <​TD>#​ Aanpassen PATH variable.</​TD>​
 +</TR>
 +   <​TD></​TD><​TD>​$ echo $PATH<​BR>/​usr/​local/​bin:/​usr/​bin:/​bin:/​usr/​bin/​X11:/​usr/​games:<​B>​.</​B></​TD>​
 +   <​TD VALIGN="​top">#​ Check: wat is nu het huidige zoekpad?</​TD>​
 +</TR>
 +</​TABLE>​
 +<BR>
 +
 +(De regel <​B>​export PATH=$PATH:​.</​B> ​ eventueel in &​quot;<​B>​.</​B>​profile&​quot;​ of &​quot;<​B>​.</​B>​bash_profile&​quot;​ opnemen.)
 +<BR>
 +<BR>
 +
 +<​B>​WAARSCHUWING:</​B>​
 +Neem &​quot;<​B>​.</​B>&​quot;​ <​B>​nooit</​B>​ in PATH op voor user &​quot;<​B>​root</​B>&​quot;​!<​BR>​
 +Dit verhoogt de kans op onbedoeld uitvoeren van gebruikers-programma'​s<​BR>​
 +tijdens systeembeheertaken (Trojan horses).
 +</​div>​
 +
 +<br />
 +<br />
 +<hr />
 +<p>
 +<FONT SIZE="​-3">​
 +Copyright (C) 2003 Integrated Services; tux4u.nl<​BR>​
 +Author: Ing.J.M.Waldorp<​BR>​
 +pathnames_nl.html 20030402
 +</​FONT>​
 +</p>
 +
 +</​HTML>​
  
linux/commandos/pathnames_nl.html.txt ยท Laatst gewijzigd: 2018/12/30 17:17 (Externe bewerking)