Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


linux:applicaties:gimp:gimp-figuur-uitsnijden

Gimp Howto: Figuur Uitsnijden

Dit document geeft uitleg hoe een figuur uit te snijden uit een complete afbeelding.
Het resultaat is een nieuwe afbeelding met de figuur op een transparante achtergrond.
Een dergelijke afbeelding met transparante achtergrond is bijv. zeer geschikt voor gebruik in een website.

Gimp: 2.8 (PS-wheezy)

1. Stappenplan

Het stappenplan om een foto los te snijden van de afbeelding:

 1. Create Path
 2. Select from Pad
 3. Kopi_e:ren
 4. Plakken als → Nieuwe afbeelding
 5. Canvas vergroten
 6. Afbeelding Opslaan

2. Uitwerking

2.1 Create Path

2.1.1 Open de "Path" tool

In “image window”: Gereedschap → Pen
of:
In Gimp “hoofd window”: Klik op het “Path” (Pen met puntenlijn) icoon“

De Path tools staat nu in de “ontwerp” stand.

2.1.2 Teken contour om figuur
 1. Klik links op de plaats voor het 1e punt
 2. verplaats de muis naar het volgende punt
  en klik links
 3. Herhaal voor alle punten
 4. Sluit het Path door <ctrl> ingedrukt te houden en op het 1e punt te klikken met de linker muisknop

Tip:
Snij ronde hoeken eerst af met een rechte lijn.
Wijzig nadat het Path is gesloten deze lijnen in curves.
Zie: 2.1.4 Path wijzigen

2.1.3 Bestaand Pad selecteren

Open het “Lagen, Kanalen, Paden” dialoog window:

 • In “image window”: Vensters → Koppelbare dialoogvensters → Paden

In het “Lagen, Kanalen, Paden” dialoog window:

 • Indien er meet image windows openstaan, selecteer bovenaan het juiste image.
 • Selecteer het tabblad paden.
 • Klik met links op het gewenste Pad.
 • Zet het “oog” van het Pad aan.
2.1.4 Path wijzigen

Klik in het “Gereedschapskist” window op het “Path” icoon en zet de “Path” tool in de “ontwerp” stand.

 • Punt verplaatsen:
  1. zet muis op punt, houd links ingedrukt en verplaats.
 • Curve maken/wijzigen:
  1. zet muis op segment en trek de lijn naar buiten
   Er verschijnen twee “handles” (vierkantjes) bij de punten.
  2. manipuleer de “handjes” om de gewenste curve te maken
2.1.5 Pad exporteren

In plaats van de gewijzigde afbeelding in “Gimp” (.xcf) formaat op te slaan, is het mogelijk het pad apart op te slaan en te bewaren naast de originele afbeelding. Dit scheelt veel diskruimte! Paden worden opgeslagen in “Scalable Vector Graphics” formaat (.svg). Een SVG bestand -vector bestand- is veel kleiner dan een bestand met bit images, zoals een “Gimp” bestand.

Open het “Lagen, Kanalen, Paden” dialoog window:

 • In “image window”: Vensters → Koppelbare dialoogvensters → Paden

In het “Lagen, Kanalen, Paden” dialoog window:

 • Indien er meet image windows openstaan, selecteer bovenaan het juiste image.
 • Selecteer het tabblad paden.
 • Klik met rechts op het gewenste Pad.
 • Kies in het pop-up menu “Pad exporteren”
 • Sla het pad op in ”.svg“ formaat.
2.1.6 Pad importeren

Open de origenele afbeelding.

Open het “Lagen, Kanalen, Paden” dialoog window:

 • In “image window”: Vensters → Koppelbare dialoogvensters → Paden

In het “Lagen, Kanalen, Paden” dialoog window:

 • Indien er meet image windows openstaan, selecteer bovenaan het juiste image.
 • Selecteer het tabblad paden.
 • Klik met rechts in de witruimte.
 • Kies in het pop-up menu “Pad importeren”

Zie verder 2.1.3 “Bestaand Pad selecteren”

2.2 Selecteer uit pad

 • In “image window”: Selecteren → Uit pad

Het door het pad omkaderde gedeelte van het image wordt hierdoor geselecteerd.

2.3 Selectie Kopieren

 • In “image window”: Bewerken → Kopi_e:ren

2.4 Selectie Plakken als

 • In “image window”: Bewerken → Plakken als → Nieuwe afbeelding

2.5 Canvas vergroten

 • In “image window”: Afbeelding → Canvasgrootte

In het Canvas window:

 • Pas Breedte en Hoogte aan 1)
 • Centreer de afbeelding in het canvas
 • klik op schalen

2.6 Afbeelding opslaan

 • In “image window”: Bestand → Exporteren

Sla afbeeldingen bij voorkeur in .png formaat op.

.

Copyright © 2013 Integrated Services; Tux4u.nl
Author: Marjan Waldorp; gimp-figuur-uitsnijden 2012-09-27; 2013-10-20

1)
Breek zo nodig de schakel tussen Breedte en Hoogte
linux/applicaties/gimp/gimp-figuur-uitsnijden.txt · Laatst gewijzigd: 2018/12/30 17:17 (Externe bewerking)