Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


linux:applicaties:qcad:qcad-bitmap-vectoriseren

Bitmap Vectoriseren met QCad

Inleiding

QCad heeft de mogelijkheid een bitmap (png, gif, jpeg, pbm, etc.) in een layer of een block in te lezen en deze handmatig te vectoriseren door over de bitmap het ontwerp te tekenen. De bitmap wordt dus de achtergrond van het ontwerp.

QCad-menu: Draw → Image

Als voorbeeld vectoriseren we een bitmap van een kadasterkaart op schaal.

Voorbereiding

Een grote bitmap vertraagt QCad. Verklein de bitmap zonodig door:

 • de bitmap te schalen naar een lagere resolutie
 • een uitsnede van de bitmap te maken

De oorspronkelijke scan van de kadasterkaart is een A4 gescanned met 600dpi: 4620×6566 pixels. Dit is te groot om als bitmap in QCad in te lezen.

 1. Met Gimp schalen we deze bitmap terug naar 2310×3283 pixels (300 dpi).
 2. Vervolgens maken we een uitsnede voor het deel van de kaart dat we willen vectoriseren.
 3. We noteren het aantal pixels van de uitsnede, bijv.: 2266×1768.

Schalen van de bitmap

 • De schaal van de kadasterkaart is 1:500 ofwel 1cm = 5m.
 • We stellen QCad in op Units: Meter (Edit → Current Drawing Preferences)
 • De resolutie van de bitmap is 300dpi
 • De bitmap is 2266×1768 pixels.

We kunnen nu de schaalfactor voor QCad uitrekenen:

 1. 1 inch = 2.54cm
 2. Een resolutie van 300dpi (dots per inch) is naar centimeters omgerekend: 300/2.54 = 118.11 pixels/cm.
 3. De kadasterkaart is 1:500 ofwel 0.2cm = 1m.
 4. 1m is dus 300/2.54px/cm * 0.2cm = 23.6220 px
 5. De factor om van pixels naar meters om te rekenen is dus 1/23.622 = 0.04233

Inlezen van de bitmap in QCad

We cre_e:ren in QCad twee layers:

 • kadaster
 • dim (dimensions)

Ter controle of we de bitmap met de juiste schaal inlezen, cre_e:ren we in de “dim” layer een rechthoek met de afmeting van de bitmap.
Indien we goed gerekend hebben zal de totale bitmap exact in de rechthoek vallen.

We bepalen de grootte van de rechthoek:

 1. De bitmap is 2266×1768 pixels
 2. De schaal van de kadasterkaart is 1:500
 3. Een resolutie van 300dpi = 118.11px/cm
 4. X: 2266px / 118.11px/cm * 500 = 95.93m
 5. Y: 1768px / 118.11px/cm * 500 = 74.85m

Na het tekenen van de rechthoek in de “dim” layer klikken we op “Auto Zoom”, zodat we de hele rechthoek in beeld hebben.

In de “kadaster” layer lezen we nu de bitmap in:

 1. QCad-menu: Draw → Image
 2. Kies de bitmap file en klik op “Open”
 3. Stel de Factor in (boven in scherm): 0.04233 1)
 4. Specificeer het Reference Point, bv. 0,0:
  • klik met de muis op een van de knoppen in de linkermarge om de “positioning” in te stellen
  • ga met de muis naar positie 0,0 en bevestig met de linker muisknop
   (of ga met de spatiebalk naar de commandoregel en geef de co_o:rdinaten 0,0 handmatig in)

En ziet: Het klopt precies!
De bitmap valt exact binnen de rechthoek. Nu kan hij gevectoriseerd worden.

Vectoriseren van de bitmap

Om de bitmap van de kadasterkaart te vectoriseren:

 1. Open een nieuwe layer
 2. Trek in dit nieuwe layer de bitmap van de kadasterkaart over en maak het ontwerp verder af

Verwijderen van een bitmap

Omdat een bitmap moeilijk te selecteren is, is deze lastig te verwijderen.
De eenvoudigste oplossing is de gehele layer van de bitmap te verwijderen.
Gebruik dus een aparte layer voor de bitmap en cre_e:er in deze layer geen andere QCad elementen!

Instellen van het nulpunt voor een bitmap

Wanneer we een bitmap inlezen met reference point “0,0” is linksonder van de bitmap het nulpunt in QCad.
Desgewenst kunnen we een ander nulpunt in de bitmap kiezen:

 1. Lees de bitmap in met reference point: 0,0
 2. Ga met de muis naar het gewenste nulpunt in de bitmap en noteer de co_o:rdinaten (linksonder in het scherm).
 3. Verwijder de bitmap.
 4. Lees de bitmap opnieuw in met als reference point de co_o:rdinaten negatief.

.

Copyright © 2012 Integrated Services; Tux4u.nl
Author: Marjan Waldorp; qcad-bitmap-vectoriseren 2012-02-14

1)
Gebruik in QCad “decimal point” (.), komma scheidt co_o:rdinaten (x,y).
linux/applicaties/qcad/qcad-bitmap-vectoriseren.txt · Laatst gewijzigd: 2018/12/30 17:17 (Externe bewerking)