Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


networking:internet:webhosting-rollen

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

networking:internet:webhosting-rollen [2018/12/31 14:11] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Webhosting Systemen en Functionele Rollen ======
 +
 +===== 1. Webhosting Systemen =====
 +
 +Er zijn twee methoden om een website te realiseren:
 +
 +  - statische HTML pagina'​s
 +  - Applicatiegestuurd (Content Management System)
 +
 +De eerste methode is veruit de eenvoudigste methode.\\
 +De tweede methode biedt meer mogelijkheden,​ maar is ook ingewikkelder
 +te configureren en beheren.
 +
 +
 +==== 1.1 Webhosting met statische HTML pagina'​s ====
 +
 +Bij webhosting met statische HTML
 +((HTML bestanden zijn tekstbestanden geschreven in de
 +HyperText Markup Language (HTML) taal.))
 +pagina'​s staan de pagina'​s van de
 +website als HTML bestanden op de webserver.
 +((Webserver:​\\ 1: Computer/​server gebruikt voor webservices. \\
 +2: Programma op de computer/​server dat de HTML data naar de Webbrowser
 +van de gebruiker stuurt.)) ​
 +
 +Het opvragen van een webpagina gaat als volgt:
 +
 +  - De Webbrowser ((Voorbeelden van Webbrowser zijn: Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome)) van de gebruiker vraagt via het HTTP protocol een HTML pagina aan de Webserver (bijv. Apache).
 +  - De Webserver leest het betreffende HTML bestand.
 +  - De Webserver stuurt de HTML data naar de Webbrowser.
 +  - De Webbrowser interpreteert de HTML data en toont de opgemaakte pagina aan de gebruiker. ((De rol van de Webbrowser in de opmaak van de pagina kan heel ver gaan.
 +Naast HTML kunnen de bestanden op de webserver JavaScript, Java
 +of Flash code bevatten. De Webbrowser moet deze programmacode uitvoeren.
 +De belasting van de computer van de gebruiker kan hierdoor hoog
 +oplopen. Met name Flash is een processor "​vreter"​!))
 +
 +De Webserver fungeert hier als bestandsserver.
 +
 +Het beheer van een website is eenvoudig: de redactie beheert de HTML
 +bestanden op de webserver.
 +
 +
 +==== 1.2 Webhosting Applicatiegestuurd (CMS) ====
 +
 +=== 1.2.1 Inleiding Applicatiegestuurde systemen ===
 +
 +Hoewel het oorspronkelijke concept van het World Wide Web
 +((Tim Berners-Lee 1990 [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​WWW]]))
 +gebaseerd was op statische HTML pagina'​s,​ bleek het concept ook
 +een succes als platform voor client/​server applicaties.
 +((client/​server:​ Concept waarbij een programma op de computer van de
 +gebruiker (client) communiceert met een programma op een computer/​server.))
 +((Een sleutelrol in het succes was de brede beschikbaarheid van de
 +Webbrowser op de computer/​client (PC). \\
 +Een hinderpaal bij het gebruik van het client/​server concept is,
 +dat de applicatie niet kan werken zonder een clientprogramma op
 +iedere computer/​client.
 +Dit betekende aanvankelijk dat op iedere computer/​client
 +software ge_i:​nstalleerd _e'n onderhouden moest worden:
 +een aanzienlijke beheerinspanning!
 +Toen echter gebruik gemaakt kon worden van de toch al op vrijwel
 +elke computer/​client ge_i:​nstalleerde Webbrowser kwam
 +deze inspanning te vervallen.
 +En zo leidde het succes van het World Wide Web tot een snelle
 +acceptatie van het client/​server concept voor applicaties.))
 +Op _e'​_e'​n punt moest het oorspronkelijke concept worden aangepast:
 +het HTTP protocol was niet ontworpen om informatie over de
 +sessie en de client bij te houden (session-ID,​ authorisatie,​
 +gebruikersvoorkeuren,​ enz.).
 +Dit probleem werd opgelost via het "HTTP cookie"​ concept:
 +de Webserver stuurt hierbij "​cookies"​ (data) naar de Webbrowser.
 +Vervolgens stuurt de Webbrowser deze cookies met iedere pagina-aanvraag
 +mee naar de Webserver.
 +
 +De procedure voor het opvragen van een webpagina uit een Applicatiegestuurd
 +systeem lijkt sterk op die voor het opvragen van een statische HTML pagina:
 +
 +  - De Webbrowser van de gebruiker vraagt via het HTTP protocol een HTML pagina aan de Webserver.
 +  - ** De Webserver geeft de aanvraag door aan de Applicatie.**
 +  - ** De Applicatie op de webserver genereert de HTML data.**
 +  - De Webserver stuurt de HTML data naar de Webbrowser.
 +  - De Webbrowser interpreteert de HTML data en toont de opgemaakte pagina aan de gebruiker.
 +
 +Bij een Applicatiegestuurd systeem wordt de HTML data gegenereerd
 +((genereren:​ Het door een programma automatisch produceren van data
 +op basis van brondata. ​ De bedoeling is dat het onderhouden van de
 +brondata minder werk is, dan het onderhouden van de uiteindelijke data.))
 +door de Applicatie.
 +De Applicatie bepaalt hoe de webpagina'​s er uit zien.\\
 +De Webserver fungeert hier als doorgeefluik.\\
 +De rol van de Webbrowser is niet anders dan bij de methode met
 +statische HTML pagina'​s.
 +
 +We onderscheiden twee varianten Applicatiegestuurde systemen:
 +
 +  * Bestandsgebaseerde systemen
 +  * Database gebaseerde systemen
 +
 +== Bestandsgebaseerde systemen ==
 +
 +Bij bestandsgebaseerde systemen leest de Applicatie de benodigde
 +data uit bestanden en genereert op basis hiervan de gevraagde HTML data.\\
 +De opmaak (taal) van de bestanden wordt bepaald door de Applicatie.
 +
 +Enkele voorbeelden van bestandsgebaseerde systemen:
 +
 +  * CMSimple (CMS)
 +  * DokuWiki (Wiki)
 +
 +== Database gebaseerde systemen ==
 +
 +Bij database gebaseerde systemen leest de Applicatie de benodigde
 +data uit een (SQL) Database
 +((Een database slaat data op een gestructureerde manier op,
 +zodat er gemakkelijk in gezocht kan worden.
 +Een SQL database leest en schrijft in de database d.m.v. de SQL taal.))
 +en genereert op basis hiervan de gevraagde HTML data.
 +
 +Database gebaseerde systemen zijn ingewikkelder in het beheer dan
 +bestandsgebaseerde systemen. \\
 +De informatie in de Database is alleen toegankelijk via
 +het Database Management System (DBMS).
 +Bij een SQL gebaseerde Database vereist dit kennis van de SQL taal. \\
 +Ook het maken van een backup van data uit een Database is ingewikkelder
 +dan het archiveren van bestanden.
 +Er moet eerst een "​dump"​ van de Database data worden gemaakt in een bestand.
 +Dit dump-bestand kan vervolgens worden gearchiveerd.\\
 +Om een Database gebaseerd systeem te kunnen beheren is dus kennis van de
 +Applicatie _e'n van het gebruikte DBMS noodzakelijk.
 +
 +Enkele voorbeelden van database gebaseerde systemen:
 +
 +  * Drupal (CMS)
 +  * Joomla (CMS)
 +  * phpScheduleit (reserveringssysteem)
 +
 +Veel gebruikte Open Source Database Management Systemen (DBMS):
 +
 +  * MySQL
 +  * PostgreSQL
 +
 +=== 1.2.2 Content Management Systemen (CMS) ===
 +
 +Content Management Systemen zijn applicaties,​ die een webhosting
 +systeem met statische HTML pagina'​s nabootsen. \\
 +De bedoeling is om extra functionaliteit te kunnen bieden, bijv.:
 +
 +  * Redactioneel:​
 +    * Delegeren van redactionele taken ((Redacteuren kunnen via een login
 +toegang tot een deel van de website krijgen.))
 +    * Editen van pagina'​s zonder expert kennis van HTML, CSS, JavaScript, etc. ((I.p.v. HTML biedt het CMS een eenvoudiger opmaaktaal veelal met grafische interface.))
 +  * Structuur en opmaak:
 +    * Uniforme paginastructuur (bedrijfslogo,​ menus, pagina indeling)
 +    * Uniforme opmaakstijl (fonts, koppen, voetnoten)
 +  * Ge_i:​ntegreerde applicaties:​
 +    * Forum
 +    * Gastenboek
 +
 +Maar al deze functionaliteit heeft wel een prijs: complexiteit!
 +Overschakelen van een webhosting systeem met statische pagina'​s
 +naar een CMS resulteert in een geheel nieuwe beheerlaag:
 +[[#​Applicatie- en Database beheerder|Applicatiebeheer]].
 +Waar het bij een webhosting systeem met statische HTML pagina'​s
 +voldoende is, dat de Webserver goed functioneert,​ vereist een
 +website met CMS tevens een goed werkende CMS applicatie.
 +Een fout in de configuratie kan een niet goed of zelfs een geheel
 +niet werkende website opleveren! \\
 +
 +
 +===== 2. Functionele Rollen =====
 +
 +==== 2.1 Internet Service Provider (ISP) ====
 +
 +De Internet Service Provider (ISP) beschikt over breedbandige Internet
 +verbindingen (trunks) en verkoopt deze bandbreedte door aan haar klanten:
 +
 +  * Internet aansluitingen voor bedrijven (DSL, glasvezel)
 +  * Internet aansluitingen voor particulieren (ADSL, Kabel-TV)
 +  * Hosting Providers (zie hieronder)
 +
 +Daarnaast verleent de ISP Internet Domein registratie faciliteiten.
 +
 +Voorbeelden van ISP's:
 +
 +  * KPN
 +  * XS4ALL
 +  * Ziggo
 +
 +
 +==== 2.2 Hosting Provider ====
 +
 +=== 2.2.1 Inleiding ===
 +
 +Hosting betekent gastheerschap.
 +Een Hosting Provider biedt zijn klanten faciliteiten voor het
 +huisvesten van hun websites en applicaties.\\
 +Er zijn verschillende vormen:
 +
 +  * Verhuur van capaciteit op een computer/​server van de Hosting Provider (Shared Hosting)
 +  * Verhuur van fysieke ruimte en Internet bandbreedte t.b.v. eigen computer/​server(s) van de klant (Dedicated Hosting)
 +  * Verhuur van een deel van een computer/​server van de Hosting Provider (Virtual Hosting)
 +  * Cloud Computing (Virtual Hosting in the Cloud)
 +
 +Voorbeelden van Hosting Providers:
 +
 +  * Integrated Services/​Tux4u(r)
 +  * WideXS
 +  * XS4ALL
 +
 +=== 2.2.2 Capaciteit op computer/​server(s) Hosting Provider (Shared Hosting) ===
 +
 +De Hosting Provider verhuurt capaciteit en biedt services op zijn
 +computer/​server(s):​
 +
 +  * Processor capaciteit
 +  * Diskruimte
 +  * Internet bandbreedte
 +  * Optionele services:
 +    * Webserver (bijv. Apache)
 +    * Database services (MySQL, PostgreSQL)
 +    * E-mail service
 +    * SSH (dialoog en bestandstranfer)
 +    * Backup services
 +  * Optionele programmeeromgevingen:​
 +    * PHP
 +    * Perl
 +    * Java
 +
 +De Hosting Provider is verantwoordelijk voor het technisch operationeel
 +houden van zijn computer/​server(s) en de hierop aangeboden diensten
 +voor de klant.
 +
 +=== 2.2.3 Eigen computer/​server(s) van de klant (Dedicated Hosting) ===
 +
 +De Hosting Provider biedt:
 +
 +  * Fysieke kastruimte t.b.v. de server van de klant
 +  * Internet bandbreedte
 +  * Stroom (noodstroomvoorziening:​ UPS)
 +
 +In beginsel is de klant zelf verantwoordelijk voor het beheer van zijn
 +eigen computer/​server(s).
 +
 +=== 2.2.4 Virtuele server (Virtual Hosting) ===
 +
 +De Hosting Provider verdeelt zijn fysieke computer/​server(s) in
 +virtuele servers.
 +De klant huurt een virtuele server.\\
 +Afhankelijk van het type virtuele server gedraagt de virtuele server
 +zich min of meer gelijk aan een eigen fysieke server.\\
 +Het belangrijkste voor de klant is, dat hij zijn eigen applicaties
 +en services kan installeren.
 +De klant is dus niet afhankelijk van wat de Hosting Provider hem
 +standaard aanbiedt.
 +De kosten van een virtuele server zullen daarentegen in de regel lager zijn
 +dan de totale kosten (provider huur + afschrijving server) van een
 +eigen server.
 +
 +=== 2.2.5 Cloud Computing (Virtual Hosting in the Cloud) ===
 +
 +De klant kan zelf virtuele servers aanmaken op de fysieke computer/​server(s)
 +van de Hosting Provider.\\
 +De klant weet niet op welke fysieke computer/​server een virtuele server
 +draait.\\
 +De Hosting Provider kan (automatisch) virtuele servers verplaatsen
 +naar andere fysieke computer/​server(s).
 +(Bijv. om de fysieke servercapaciteit beter te gebruiken.)
 +
 +Afhankelijk van het netwerk van de Hosting Provider kan Cloud Computing
 +over landsgrenzen heengaan.
 +Dit kan betekenen dat de klant (mogelijk zonder zich hiervan bewust te zijn)
 +te maken kan krijgen met nationale regelgeving
 +(bijv. in het kader van terrorismebestrijding) in andere landen (bijv. VS).
 +
 +
 +==== 2.3 Applicatie- en Database beheerder ====
 +
 +De Applicatie- en Database beheerder is verantwoordelijk
 +voor het technisch operationeel houden van de Applicatie.\\
 +Applicatie- en Database beheer zijn op zich twee functionele gebieden,
 +maar zijn zo nauw met elkaar verweven dat ze vaak in _e'​_e'​n hand
 +worden gelegd.
 +
 +Applicatie beheer omvat o.a:
 +
 +  * Installeren
 +  * Configureren
 +  * Upgraden
 +  * Patchen (verhelpen van fouten in de software)
 +  * Backup
 +  * Restore (terugzetten van een backup)
 +  * Problemen oplossen
 +
 +Database beheer omvat o.a:
 +
 +  * Backup
 +  * Restore (terugzetten van een backup)
 +  * Patchen (database structuur wijzigen)
 +  * Problemen oplossen
 +
 +Benodigde kennis en vaardigheden:​
 +
 +  * Gedegen kennis van de Applicatie (bijv. Joomla)
 +  * Kennis en vaardigheid m.b.t. het gebruik van het DBMS (bijv. MySQL)
 +  * Elementaire kennis van het besturingssysteem (bijv. Linux)
 +
 +
 +==== 2.4 Website Redactie ====
 +
 +De Website redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van de website.\\
 +Vergelijk de Website redactie met de redactie van een krant.
 +
 +
 +====== . ======
 +Copyright (c) 2011 Integrated Services; Tux4u.nl\\
 +Author: Marjan Waldorp; webhosting-rollen 2011-11-03
  
networking/internet/webhosting-rollen.txt ยท Laatst gewijzigd: 2018/12/31 14:11 (Externe bewerking)